Certifierade

Följande företag har genomgått en endagareutbildning för att få utföra installation av Densvit spärrskiktsfolie med dess unika egenskaper. Utbildningen har bestått av teori och praktik i samtliga moment. Åtgärd av håligheter, eventuell upprätning av väggar, tätning av rörgenomföringar, sprickinjektering, montering av Dens3 Spärrskiktsfolie inklusive inner- och ytterhörn samt färdigställande av väggar och golv. Certifikatet är giltigt ett år efter utfärdandet. Därefter kan ansökan om förlängning ske.

Norrköping
KVM Golventreprenad AB
011-13 00 67
Richard Stridh
Jimmy Ivarsson
Johan Zeijlon
Hemsida: www.kvmgolv.se