Sjuka hus kan bli sunda med rätt behandling

Om vi känner oss oförklarligt trötta utan någon egentlig anledning eller alltid går hem från jobbet med huvudvärk – ja, då undrar vi förstås vad det beror på. Hittar vi inte en uppenbar orsak, är det lätt att börja tvivla på sitt omdöme. Det kanske bara är inbillning ändå? Men det behöver det inte alls vara. Du kanske helt enkelt bor eller arbetar i ett av Sveriges många sjuka hus.

Vad är ett sjukt hus? Kort förklarat är det ett hus där luftkvaliteten inomhus är så dålig att människor som vistas i där blir sjuka. Orsakerna till dålig inomhusluft kan variera och sätten vi reagerar på ser också olika ut. Gemensam nämnare för det man kallar ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO), är att symptomen minskar eller försvinner när personen inte är i byggnaden

I vårt kalla klimat tillbringar vi mycket tid inomhus, periodvis så mycket som 90 procent. Det säger sig självt att vi är beroende av ett hälsosamt inomhusklimat. Sjuka hus kan i allra högsta grad påverka hur vi mår, både fysiskt och psykiskt. Inte konstigt att intresset är stort för hur man renoverar sjuka hus så att de blir sunda igen.

Dens 3 Spärrskikt är en smart behandling för sjuka hus som stoppar både fukt, lukt och emissioner. Innan vi tittar närmare på hur spärrskiktet fungerar ska vi titta närmare på varför hus blir sjuka och vilka problem det leder till.

Läs mer om hur du kan använda Dens 3 Spärrskikt i olika lokaler

Sjuka hus är inget nytt fenomen

Om du hade levt i Rom under antiken, är det inte omöjligt att din trötthet och besvärliga mage berodde på blyförgiftning. Blyet fanns bland annat i husets vattenledningar och färgen på väggarna. Sjuka hus är med andra ord inget nytt fenomen.

Före andra världskriget byggdes hus efter välbeprövade metoder och med kända material. Efter kriget kom revolutionerande byggmaterial som asbest och blåbetong. Nya konstruktioner, till exempel platta tak och enstegstätade fasader, blev populära. Det skulle dröja många år innan byggbranschen insåg att det som såg ut att vara bra lösningar i själva verket la grunden för dagens sjuka hus.

Under energikrisen på 1970-talet blev det än värre när naturligt ventilerade hus skulle tätas för att spara energi. Allt från enskilda villor till bostadshus, kontor och skolor skulle bli energisnåla. Samma årtionde myntades begreppet ”sjuka hus” för att förklara sambandet mellan inomhusmiljö och ohälsa. Under 90-talet forskade man flitigt kring sjuka hus för att förstå hur fysiska och kemiska faktorer i vissa byggnader påverkade hälsan.

Idag är kunskapen större och fokus i byggbranschen ligger på att bygga sunda hus med ett hälsosamt inomhusklimat. Men antalet sjuka hus som behöver ”behandling” för att bli sunda är fortfarande stort.

Vilka orsaker ligger bakom sjuka hus?

ventilation

Dålig ventilation
Ventilation ska transportera bort föroreningar från inomhusluften och tillföra, ny frisk luft. Om ventilationen är ineffektiv blir föroreningarna kvar. Felaktig ventilation kan cirkulera skadliga ämnen och sprida dem till andra rum i bygganden. Med dålig ventilation blir luftfuktigheten lätt för hög och fukten ger i sin tur nya problem. Fukt och mögel är ett känt radarpar. Fukt kan också ge upphov till kemiska reaktioner eller lösa upp ämnen som sedan sprids till luften.

emission_01

Emissioner
Kemiska ämnen eller emissioner kommer från byggnadsmaterial. Normal inomhusluft innehåller cirka 500 organiska ämnen från byggprodukter. Några vanliga källor till emissioner är lim, spackel och golvmattor och impregnerat trä. Vissa emissioner avges direkt av materialet, andra uppkommer i kemiska reaktioner med t.ex. fukt.

mogel_industri

Biologiska föroreningar
Biologiska föroreningar kommer bland annat från mögel och bakterier. Mögelgifter består av mycket små partiklar som lätt kan ta sig igenom byggmaterial som andas. De sprids alltså lätt i byggnaden.

Sjuka hus och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO)

Titeln på Berit Edvardsson avhandling ”Det är inte mej det är fel på - det är huset” från 2015 (Umeå universitet) säger en hel del om hur det kan vara att försöka få fastighetsägare, arbetsgivare och till och med sjukvården att ta ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO) på allvar. Även om den som är drabbad inte får OBO som en klinisk diagnos så kvarstår faktum att människor som bor eller arbetar i sjuka hus kan må dåligt.

Klassiskt för OBO är att symptomen avtar eller försvinner helt när man inte är i det sjuka huset, kanske över helgen eller under semestern. Symptomen kommer tillbaka när utsätts för den dåliga inomhusluften igen. Men sjuka hus gör oss inte bara fysiskt sjuka. Obehag och stress gör människor mindre produktiva, vi kanske till och med stannar hemma för att slippa må dåligt. Totalt sett är sjuka hus en ekonomisk belastning för samhället; både för fastighetsägare, arbetsgivare och drabbade individer.

 

Möjliga symptom vid OBO

 • Trötthet
 • Astma
 • Hosta
 • Huvudvärk
 • Alleriger
 • Nästäppa
 • Upprepade infektioner
 • Hudirritation
 • Irriterade ögon
 • Yrsel
law

Vem ska ta ansvar för alla sjuka hus?

Enligt Miljöbalken är sjuka hus fastighetsägarens ansvar.  I kapitel 9, paragraf 9 står det: ”Bostäder och lokaler för allmänna ändamål … brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer…”

Samtidigt är ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa svårt att bevisa. Vår kropp kan reagera på mycket små halter av olika ämnen, halter som är så små att det inte är mätbara. Faktorer som inte alls har med byggnaden kan påverka hälsan.

Faktum kvarstår att det är fastighetsägarens ansvar att reda ut om upplevda hälsoproblem beror på ett dåligt inomhusklimat. Vad kan en fastighetsägare göra för att komma till rätta med sitt sjuka hus?

Från sjuka hus till sunda hus

Rätt från början
Det bästa är naturligtvis att göra rätt från början. Fastighetsägare kan förebygga hälsoproblem som uppkommer i samband med sjuka hus genom att:

 • Använda giftfria byggnadsmaterial
 • Använda byggmetoder som minskar risken för fukt
 • Installera ett genomtänkt ventilationssystem och underhålla det

Ta reda på orsaken
Är skadan redan skedd, om inomhusluften inte är hälsosam, är steg ett att ta reda på orsaken. Ta hjälp av utbildade byggnadsinspektörer, miljökonsulter eller skadeutredare för att identifiera vad som orsakar problemen. De kan också hjälpa till att ta fram en åtgärdsplan.

Olika lösningar
När problemet är identifierat kan byggnaden behöva saneras, om det t.ex. handlar om mögel. Om radon eller emissioner är källan till problemen, kan man testa olika ventilationslösningar eller att rena luften. Både ventilation och rening är lösningar som kräver underhåll och kostar energi under byggnadens hela livslängd, även om en del intressanta lösningar håller på att utvecklas. Vid Uppsala universitet tittar man på en lösning där nanostrukturerad beläggning på fönsterglaset bryter ned organiska föroreningar till enbart vatten och koldioxid med hjälp att solljus.

Ibland är det nödvändigt att riva ut de skadliga materialen och bygga om. Det är en dyr lösning som kräver tid och planering så att boende eller personal har tillgång till andra lokaler under renoveringen.

losning_sjukahus

Men tänk om det finns ett sätt att hindra skadliga ämnen från att över huvud taget spridas till luften inomhus?

Dens 3 Spärrskikt — en smart lösning för sjuka hus

Dens 3 Spärrskikt är en mekanisk spärr av porfri aluminium som i sig själv är tät ner på atomnivå. Du kan använda det för att stoppa alla ämnen som kan orsaka problem med inomhusluften; radon, emissioner, fukt och till och med lukter. När du spärrar väggar eller golv med DENS 3 Spärrskikt kan inga av dessa ämnen frigöras från eller passera golv och väggar.

Med Dens 3 Spärrskikt blir det enklare att förvandla ditt sjuka hus till ett sunt. Med lite tur behöver du inte riva ut väggar med blåbetong eller mattor som avger emissioner. Genom att spärra väggar eller golv hindrar du helt enkelt de skadliga ämnena från att nå inomhusluften. Du kan också använda Dens 3 Spärrskikt som en fuktspärr mellan betong och ytskikt om du bygger nytt eller renoverar.

Lösningen med spärrskikt är också en ekonomisk investering både på kort och lång sikt. Renoveringen går relativt snabbt och lösningen kräver inget underhåll.

Dens 3 Spärrskikt är en smart behandling för sjuka hus och en säker metod för att undvika att bygga in problem med t.ex. fukt. Läs mer om produkterna i Dens 3 Spärrskikt och i vilka sammanhang de löser dina problem.