Radonproblem – vilken lösning ska du välja?

Många fastighetsägare kämpar med radonproblem i bostäder och lokaler. Radon är ett ord som klingar olycksbådande för de allra flesta och inget man vill bli förknippad med. Att hitta lösningar på radonproblem, som inte slukar pengar eller ställer till problem för hyresgästerna, har inte heller varit lätt. Tills nu.

Dens 3 Spärrskikt är en smidig, miljövänlig och ekonomisk lösning på radonproblemet. Genom att försegla ytor som avger eller släpper igenom radon, hindrar du gasen från att nå luften inomhus. Systemet har hjälpt många fastighetsägare att sänka radonhalterna långt under det rekommenderade gränsvärdet.

radonproblem_ikon

Vad är radon och varför har vissa fastigheter radonproblem?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Gasen finns naturligt i luft, mark och vatten och är i sig inte farlig. Radonproblem uppstår när gasen faller sönder i mindre partiklar, så kallade radondöttrar, som avger skadlig strålning. Om vi andas in partiklarna blir de kvar i lungorna och kan bland annat orsaka cancer. Radon är faktiskt den näst största orsaken till lungcancer och står för 15 procent av alla lungcancerfall i Sverige.

Under normala omständigheter är risken att bli sjuk väldigt liten men den ökar om du utsätts för höga radonhalter under en längre tid. Det kan hända om du bor i ett hus som är byggt med blåbetong, en typ av lättbetong som innehåller alunskiffer. Blåbetong var ett vanligt byggnadsmaterial under 60- och 70-talet och därför hittar man ofta radon i bostäder från den tiden.

Förhöjda radonhalter kan också bero på att gasen kommer in i byggnaden genom ytor som har direkt kontakt med marken t.ex. källarväggar och golv. Om du bor i en villa med egen brunn kan vattnet innehålla radon.

Hur vet jag om fastigheten har ett radonproblem?

Det första steget är att mäta radonhalten i huset. Om den är över det rekommenderade gränsvärdet är nästa steg att ta reda på varifrån radonet kommer. När du vet det, kan du bestämma vad du ska göra för att bli av med radonproblemet.

Radonhalten mäts med gammamätare och anges i becquerel per kubikmeter Bq/m³. Boverket anger gränsvärdet 200 Bq/m³ för nybyggda hus.

Den bästa lösningen på ditt radonproblem

En vanlig lösningen för att minska radonhalten inomhus är att öka luftcirkulationen med t.ex. förstärkt självdrag. Du kan inte vädra ut radonet men koncentrationen blir lägre. Nackdelen är att ventilationen måste hållas i gång år efter år med de kostnader som det medför. Många tycker inte heller att det känns rätt, i tider när vi jobbar på att sänka energiförbrukningen.

DENS 3 Spärrskikt löser radonproblemet permanent med en enda åtgärd.

När du förseglar en konstruktion som avger eller släpper igenom radon med DENS 3 Spärrskikt, har du löst problemet för gott. Tester från RISE (Research Institute of Sweden) visar att spärrskitets värden för radontransmittans ligger under 3,0 · 10-9 m/s. Det är det lägsta värde man kan mäta utan att riskera att det påverkas av den normala nivån radongas i inomhus. Med andra ord är spärrskiktet 100 procent tätt.

En smidig lösning på radonproblemet

Dens 3 Spärrskikt är smidigt eftersom det inte kräver några större ingrepp. Spärrskitet appliceras enkelt på de ytor som antingen avger eller släpper igenom radon. Det går bra att arbeta i ett rum eller en lägenhet i taget.

Är det dags att renovera? Då har du ett perfekt tillfälle att bli av med radonproblemet! Försegla golv och väggar med DENS 3 Spärrskikt innan de får nya ytskikt. Då får du en ny, fräsch och mycket hälsosammare inomhusmiljö på samma gång.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur Dens 3 Spärrskikt kan hjälpa dig att bli av med radonproblem.