Fukt och mögel i idrottshallar

Precis som i alla andra byggnader kan fastighetsägare få problem med fukt och mögel i idrottshallar. Risken är kanske till och med större med tanke på den intensiva aktiviteten i lokalerna och att det i regel finns många våtutrymmen som omklädningsrum med duschar och bastu.

Utan rätt dimensionerad ventilation blir luftfuktigheten lätt för hög och du har snart problem med fukt i idrottshallen. Om underhållet är eftersatt med sprucket kakel och gamla, slita fogar har du snart även problem med mögel i idrottshallen.

Hur ska en man tänka när man bygger nytt eller renoverar för att vara säker på att slippa problem med fukt och mögel i idrottshallen i framtiden? Innan vi går in på det, ska vi se på vem som har ansvar för att hålla lokalernas inomhusklimat i gott skick.

Du som driver en idrottsanläggning har ett ansvar
Den som driver en idrottsanläggning måste rätta sig efter lagarna i Miljöbalken. Det är ditt ansvar att utvärdera verksamhet och lokaler regelbundet så att de ”… brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer…” (Miljöbalken kapitel 9, paragraf 9)

Om det finns fukt eller mögel i idrottshallen är det hög tid att ta tag i problemet innan personal och besökare påverkas negativt.

Orsaker till fukt och mögel i idrottshallar

Dålig ventilationen kan vara en del av problemet med fukt i idrottshallar. I det här sammanhanget är det viktigt att fundera på om lokalerna fortfarande används på samma sätt som när ventilationen installerades. Är det till exempel fler personer som vistas i lokalerna idag? Är aktiviteterna som pågår där intensivare? Det kan mycket väl visa sig att den ursprungliga ventilationen inte räcker till längre.

En feldimensionerad ventilation kan bidra till fuktskador som i sin tur kan bli en grogrund för bakterier och mögel.

Självklart finns det andra orsaker till fukt i idrottshallar. Ibland kan de, som i andra sjuka hus, hittas i byggnadens konstruktion. Du hittar mer information om sjuka hus här.

Undvik att få fukt eller mögel i idrottshallen med Dens 3 Spärrskikt

I idrottshallar lägger man ofta mattor direkt på betongen. Det kan bli ett problem om det är bråttom och man inte är noga med att torka ur byggfukten innan man limmar på mattan. Om betongen inte är tillräckligt torr, betongens relativa fuktighet ska vara under 85 %, finns en risk att mattlimmet bryts ner (förtvålas) och bildar skadliga emissioner. Förutom att emissioner ofta har en irriterande lukt, kan de också vara giftiga och påverka människor hälsa negativt.

För att korta ned ledtider vid nybyggen och renoveringar kan du installera Dens 3 Spärrskikt. Med Dens 3 Spärrksikt som fuktspärr mellan betong och ytskikt behöver du inte oroa dig för att eventuell fukt i betongen ska tränga igenom och ställa till problem. Spärrskitet är tätt ner på atomnivå och släpper varken igenom fukt, lukt eller emissioner. Vid renovering kan du alltså vara säker på att inga emissioner som eventuellt finns kvar i betongen påverkar inomhusklimatet i idrottshallen.

Dens 3 Spärrskikt kompletterar andra åtgärder som att se över ventilationen och hur lokalerna används. Spärrkiktet blir en garanti för att du har löst problemen en gång för alla.

Läs mer om produkterna i Dens 3 Spärrskikt-system och hur du löser problem med fukt eller mögel i idrottshallar.