DENS 3 Spärrskikt

Folien som stoppar radon, emissioner, fukt och lukt på molekylnivå

Förbättra inomhusmiljön i skolan, på gymet eller i fabriken

Radon

På 70- och 80-talet gick debatten om riskerna med radon på högvarv. Sedan blev det tyst. Problemet visade sig vara knepigt att hantera av flera anledningar. Men det innebär inte att det försvann. Husen finns kvar och många av oss bor fortfarande i dem.

Med DENS 3 Spärskikt kan du lösa problemet en gång för alla till en engångskostnad. Vill du veta hur?

Emissioner

Visste du att trötthet, huvudvärk, eksem och håravfall kan bero på att du vistas i en miljö där det finns skadliga ämnen i luften?

Inomhusluft innehåller ungefär 500 ämnen som kommer från byggprodukter och de flesta är inte skadliga. Frågan är: Hur blir du av med ohälsosamma ämnen i inomhusluften?

Fukt och lukt

Fukt och lukt kan göra det både otrevligt och ohälsosamt att vistas i ett rum. Fukt kan bl.a. bidra till att emissioner från andra material i huset ökar. Och du har säkert märkt att lukt inte alltid går att tvätta, måla eller vädra bort.

Finns det en ogenomtränglig barriär som varken släpper igenom fukt eller lukt? Ja, det gör det!

Emissioner_sektion

Hälsosammare inomhusklimat med ett fullständigt tätt spärrskikt

Du kan inte se allt som finns i luften. Men det som finns där kommer att hamna i dina lungor och komma i kontakt med din hud. Om något ämne är skadligt kommer din kropp att reagera. Negativt.

När du misstänker att det finns skadliga ämnen i luften försöker du bli av med dem. Du kanske provar att öka ventilationen. Då späder du i bästa fall ut de skadliga ämnena. En annan del av problemet är tillflödet, ofta är det konstant. Så det bästa är naturligtvis om du kan förhindra att skadliga ämnen når luften du andas. Du behöver något som stänger ute skadliga ämnen helt - ett spärrskikt. Ett tätt spärrskikt. Men vad?

DENS 3 Spärrskikt är en mekanisk spärr av porfri aluminium som i sig själv är tät ner på atomnivå.

Hur tätt ett material är mäts i ånggenomgångsmotstånd Z (s/m) d.v.s. hur lång tid det tar för en vattenmolekyl att vandra genom materialet. En vanlig plastmatta kan ha ett Z-värde på upp mot 4,5 miljoner s/m. Ett spärrskikt med epoxi eller polyeten ligger på ungefär samma värden.

DENS 3 Spärrskikt har ett Z-värde på 60 miljoner s/m. Tätare än så kan det inte bli.

Miljöbedömning & certifierng

byggvaru-logo-494
sundahus-logo-494

I samarbete med:

Testresultat

RISE (Research Institute of Sweden) har testat DENS 3 Spärrskikt för bestämning av:

  • Radontransmittans
  • Genomtränglighet för alkoholer som bildas vid förtvålning av golvlim
  • Egenemission

Vi delar gärna med oss av testresultaten i rapporterna. Du kan ladda ner dem här.

radon_icon_blue

Radon

Värden för radontransmittans som är lägre än 3,0 · 10-9 m/s kan inte anges eftersom de ligger under den normala nivån av radon inomhus.

< 3,0 · 10-9m/s

emission_icon2_blue

Emissioner

Emissionsvärden anges i µg/m­²h. Redan dag 1 sjönk emissionen för 1-Butanol från 610 till < 1 µg/m­²h. Du hittar utförliga tabeller i rapporten.

< 1 µg/m­²h

fukt_icon2__blue

Fukt

Z-värdet (ånggenomgångsmotstånd s/m) visar att DENS 3 Spärrskikt i princip är ogenomträngligt för vattenmolekyler och andra ämnen.

Z = 60 miljoner s/m