Emissioner – så hindrar du dem från att påverka luften inomhus

Emissioner kan påverka klimatet inomhus negativt. På Boverkets hemsida kan man läsa att svenskar tillbringar nästan 72 år av livet inomhus. Det säger sig självt att det är viktigt att luften vi andas inomhus är sund. Så vad är emissioner?

Alla material i en byggnad emitterar d.v.s. avger flyktiga ämnen. Inomhusluft innehåller ungefär 6 000 organiska ämnen och cirka 500 av dem kommer från byggprodukter. Vilka kemiska ämnen som avges beror på vad det är för material och hur det behandlats. Luftfuktighet, temperatur och tid påverkar också.

Satsa på att bygga giftfritt från början

I ett nybyggt hus står byggmaterialet för en stor del av emissionen. Det är alltså viktigt att välja material som inte avger skadliga ämnen. Kemikalieinspektionen har tagit fram flera rapporter om skadliga, kemiska ämnen i byggprodukter och gett förslag till nationella regler.

Kunskapen om skadliga emissioner har påverkat produktionen av byggmaterial positivt. Ett exempel som du säkert stött på är färg som späds med vatten i stället för lacknafta.

emissioner_ikon

Faktorer som påverkar emissioner

Flera faktorer kan påverka både hur mycket och vilka emissioner som avges. Fukt är en av de som påverkar mest. Konstruktioner med äldre, tryckimpregnerat trä är exempel på byggmaterial som avger ämnen som påverkar hälsan negativt. Gammalt lim under plastmattor som förtvålas, är ett annat.

Byggprojekt har ofta ett pressat tidschema. Det kan leda till problem med emissioner. När betong inte får torka ordentligt innan ytskikten installeras, kan lim börja förtvålas redan inom en månad.

Om du vistas regelbundet i lokaler med skadliga emissioner kan du få hälsoproblem. Håravfall och eksem är två av de vanligaste, men långt ifrån de enda. Tyvärr är offentliga byggnader och skolor är ofta drabbade.

Förhindra emissioner en gång för alla

Effektiv ventilation kan förbättra luften inomhus. Men det är en lösning som du måste underhålla. Emissioner kan också tas upp av betong i väggar och husgrund. Om det har hänt kan du i princip vädra i 50 år och ändå ha samma halter av skadliga ämnen i luften.

Ett bättre sätt är att hindra emissioner från att över huvud taget nå inomhusluften. Det kan du göra med DENS 3 Spärrskikt. Då har du löst problemet en gång för alla och den enda kostanden är att installera spärrskitet.

I rapporten från RISE kan de se hur halter av olika ämnen sjönk dramatiskt efter att Dens 3 Spärrskikt installerats. Aluminiumkärnan i folien är molekylärt tät ner på atomnivå och hemligheten bakom de positiva resultaten.

Är det dags att renovera? Då kan du passa på att försegla riskytor med DENS 3 Spärrskikt. Få en ny, fräsch och hälsosam lokal på samma gång.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av ett spärrskikt som stoppar emissioner effektivt.

emissioner_dens3

DENS 3 Spärrskikt löser problemet med emissioner permanent med en enda åtgärd.