Emissioner påverkar hur vi mår inomhus

Alla material i en byggnad emitterar d.v.s avger flyktiga ämnen. Inomhusluft innehåller ungefär 6 000 organiska ämnen och ca 500 av dem kommer från byggprodukter.

Vilka kemiska ämnen som avges beror på bl.a. på materialet, hur det behandlats, luftfuktighet, temperatur och tid. I ett nybyggt hus står byggmaterialet för en stor del av emissionen. Det är alltså viktigt att använda produkter som inte avger kemikalier som påverkar hälsan negativt. Kemikalieinspektionen har tagit fram en rapport med förslag till nationella regler för hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter. Ökad kunskap har påverkat produktutvecklingen i en hälsosam riktning. Ett exempel som du säkert stött på är färg som späds med vatten i stället för lacknafta.

Efter en tid kan emissionen påverkas av faktorer som konstruktion, temperatur och fukt. I vissa fall kan nya, mer skadliga ämnen avges. Gammalt lim under plastmattor som bryts ner och konstruktioner med äldre, tryckimpregnerat trä är exempel på byggmaterial som avger ämnen som påverkar hälsan negativt. Personer som regelbundet befinner sig i en sådan miljö kan få olika hälsoproblem. Håravfall och eksem är två av de vanligaste, men långt ifrån de enda.

Problemen med emissioner är vanligare när byggnader uppförs med ett pressat schema. och betongen inte får torka ut ordentligt innan ytskikt installeras. Förtvålningen av limmer kan börja så snart som en månad efter att installation av ytskikten är klara. Offentliga byggnader och skolor är ofta drabbade.

Att förhindra emissioner en gång för alla

Effektiv ventilation kan bidra till att förbättra luften inomhus. Men det är en lösning som måste underhållas kontinuerligt. Emissioner kan också tas upp av betong i väggar och husgrund. Om det har hänt kan du i princip vädra i 50 år och ändå ha samma halter av skadliga ämnen i luften. Det finns ett effektivare sätt att förhindra emissioner.

DENS 3 Spärrskikt löser problemet med emission permanent med en enda åtgärd.

Du kan förhindra emissioner för gott med DENS 3-systemet. När du spärrar en konstruktion som avger emissIoner med DENS 3 Spärrskikt, har du löst problemet en gång för alla. Spärrskiktet är molekylärt tätt ner på atomnivå och har spricköverbyggande egenskaper. Enda kostanden är vi installationen.

Är det dags att renovera? På kan du passa på att försegla riskytor med DENS 3 Spärrskikt. Då blir lokalen ny, fräsch och mycket hälsosammare på samma gång.