Fukt och mögel i skolan? Kom tillrätta med problemet för gott

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Inomhus. Alltså det är viktigt att klimatet inne i skolan är bra – rätt temperatur, lagom fuktighet och naturligtvis inga föroreningar i luften som skadar barnen. Men tyvärr ser det inte alltid ut så. Hur påverkas barnen om en för hög halt av fukt i skolan har orsakat fuktskador i byggnaden? Om det finns mögel i skolan eller andra skadliga ämnen i luften? Kalle, Hamid, Stina och Aisha är kanske inga gnälliga ungar med koncentrationssvårigheter – de går bara i en skola med dåligt inomhusklimat.

Skolor med dåligt inomhusklimat är tyvärr inte ovanligt. Enligt undersökningar har ca 40 procent av alla skolor och förskolor fuktskador. Ytterligare 40 procent är i riskzonen.1) Situationen med fukt i skolan kan bli än värre om ventilationen inte räcker till. Vart tredje år ska skollokaler genomgå en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och även här får 40 % undergodkänt.2)

Fukt är en av de största orsakerna till en ohälsosam inomhusmiljö. Fukt i skolan kan leda till obehaglig lukt och i värsta fall mögel i skolans olika utrymmen. Fukt kan sätta i gång kemiska reaktioner så att skadliga ämnen utsöndras från byggmaterial som isolering och golv. Att komma till rätta med problemen kan bli dyrt. Hur gör man för att undvika att de kommer tillbaka? Vem har ansvar för den här aspekten av skolmiljön?

Vem har ansvar för inomhusmiljön i skolan?

Enligt Arbetsmiljölagen (kapitel 3, §2) ska ”Arbetsgivaren …  vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa … allt sådant som kan leda till ohälsa … skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa … undanröjs.” 3) Intressant nog gäller Arbetsmiljölagen även eleverna i en skola.

Miljöbalken visar att fastighetsägarenhar ansvar för att ”… lokaler för allmänna ändamål … brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer…”4)

Den som driver en skola och fastighetsägaren har alltså ett gemensamt ansvar för ett sunt inomhusklimat. Om det visar sig att det finns fukt i skolan eller, om det har gått så långt, mögel i skolan, måste ansvariga ta fram en åtgärdsplan.

Riskkonstruktioner och överbelastning skapar problem med fukt i skolan

ventilation
emission_01

Det är viktigt att ta reda på grundorsakerna till problemen med fukt i skolan, så att man väljer rätt åtgärder. Fukt i en skola kan bero på felaktig användning av lokalerna eller ha byggnadsrelaterade orsaker.

Byggnadsrelaterade orsaker
Bland byggnadsrelaterade orsaker hittar vi bland annat konstruktioner som var populära på 1970-talet: betongplatta på mark, krypgrund och platta tak. De här konstruktionerna är känsliga för markfukt, nederbörd och luftfuktighet och behöver värme och bra ventilation för att hålla en sund fukthalt. För att spara energi och pengar är det vanligt att fastighetsägare drar ner på just de två funktionerna när skolan står tom t.ex. under lov. Resultatet blir höga fukthalter och medföljande skador.

Fler elever
Behovet av att använda lokalerna kan ha förändrats sedan skolan byggdes. Med större klasser och fler timmar i skolsalarna är det mycket möjligt att ventilationen inte räcker till och luftfuktigheten blir för hög.

Vad blir resultatet?
Vilken typ av skador ger höga fukthalter? Fukt i skolan leder ofta till problem med  mögel i skolan. Fukten kan också starta kemiska reaktioner så att byggmaterial avger skadliga ämnen så kallade emissioner. Exempel på emissioner är mattlim som förtvålas eller isolering som avger formaldehyd.

Hur påverkar fukt och mögel i skolan barnen?

Finns det fukt i skolan? Finns det mögel i skolan? Då finns föroreningar i den luft barnen andas in. Barn är vanligtvis känsligare än vuxna - dels når föroreningar barnens lungor lättare, dels behövs en mindre mängd farliga ämnen för att skada ett barn. Kroppen och immunförsvaret är helt enkelt inte färdigutvecklade. Barn som redan har allergi eller astma är extra känsliga och kan få förvärrade symptom.

Eksem, huvudvärk och illamående är vanliga symptom hos barn som vistas i en ohälsosam inomhusmiljö. Irriterade ögon eller luftvägar med hosta och täppt näsa är andra tecken på att något inte står rätt till. Till och med trötthet och koncentrationssvårigheter kan vara resultat av dålig luft eller mögel i skolan.

Självklart vill ingen att barn ska utsättas för en miljö som skadar deras hälsa. Stora ansträngningar görs från många olika håll för att renovera och bygga skolor med ett sunt inomhusklimat. Hur kan man göra det på ett hållbart och ekonomiskt sätt?

Möjliga symptom vid OBO

  • Trötthet
  • Astma
  • Hosta
  • Huvudvärk
  • Alleriger
  • Nästäppa
  • Upprepade infektioner
  • Eksem
  • Irriterade ögon
  • Yrsel

Stoppa fukt och mögel med Dens 3 Spärrskikt

För att komma till rätta med fukt i en skola krävs någon form av renovering. Om det finns mögel i skolan är det förmodligen också aktuellt med sanering. Det här är processer som bökar till vardagen rejält för både personal och elever. Kostnaderna springer lätt i väg så det är angeläget att problemen inte kommer tillbaka.

Hur kan du som driver en skola eller är fastighetsägare försäkra dig om att slippa problem med fukt och/eller mögel i skolan i framtiden?

Ett sätt är att spärra golv, väggar och tak där man misstänker att fukt skulle kunna tränga igenom, med ett molekylärt tätt spärrskikt. Dens 3 Spärrskikt är en sådan mekanisk spärr med en kärna av porfri aluminium som är tät ner på atomnivå.

Spärrskiktet hindrar fukt, lukter, emissioner eller radon från att nå inomhusluften. I de flesta fall är nivåerna inte ens mätbara efter att spärrskiktet installerats.

Dens 3 Spärrskikt kan också snabba på renoveringen. Genom att lägga Dens 3 Spärrksikt som en fuktspärr mellan betong och ytskikt kan man korta ner ledtiderna. Du behöver inte oroa dig för att eventuell fukt i betongen ska tränga igenom och ställa till problem.

Dens 3 Spärrskikt kommer att förstärka effekten av andra åtgärder som att man t.ex. ser över ventilationen och tittar på hur lokalerna används, eftersom ingen fukt eller skadliga emissioner kommer att belasta inomhusluften.

losning_sjukahus

Läs mer om produkterna i Dens 3 Spärrskikt-system och hur de kan lösa problem med fukt eller mögel i skola och förskola.