Fukt och lukt påverkar inomhusluften och trivseln

Fukt kan ställa till problem i vissa sammanhang. Om fukt tränger in i en byggnad, t.ex. i grunden eller en källare, kan inomhusklimatet påverkas negativt. Något som många associerar med fukt är mögel, men fukt kan ge upphov till en rad andra problem. Fukt kan även bidra till att emissioner från andra material i huset ökar.

I byggsammanhang kan fukt vara en bromskloss. Betong innehåller mycket fukt och torkar långsamt. Det ger långa ledtider innan man kan gå vidare med ytskikt. För att ta ett exempel: De flesta limmer som används vid mattläggning kräver att den relativa fuktigheten i betongen är lägre än 85 %. Många trägolvstillverkare rekommenderar en relativ fukthalt under 65 %. Ofta är tidsramarna vid nybyggnation snäva och betongen tillåts inte torka tillräckligt innan man börjar med ytskikten.

DENS 3 Spärrskikt löser problemet med fukt. Spärrskitet kan förhindra att fukt tränger in i byggnaden och påverkar inomhusklimatet negativt.

På byggen kan spärrskiktet läggas som en ogenomtränglig barriär mellan betong och ytskikt och korta ner ledtiderna.

Bli av med otrevliga lukter

Dålig lukt kan göra det outhärdligt att vistas i en lokal. Lukter tränger in i andra material och går inte alltid att tvätta eller vädra bort. Brandrök, rök från cigaretter, mögel och kontamination från tidigare verksamheter kan orsaka lukter som  är mycket svåra att få bort. Färg och tapeter kan aldrig bli helt täta. Lukt som penetrerat underliggande ytor kommer att tränga igenom sådana ytskikt.

DENS 3 Spärrskikt är molekylärt tätt ner på atomnivå och släpper inte igenom någon lukt överhuvudtaget.