Spärrskikt för golv, väggar och tak

Med DENS 3 Spärrskikt kan du montera ytskikt utan bekymmer för underliggande fukt och emissioner.

DENS 3 Spärrskikt - användningsområden

DENS 3 Spärrskikt är en mekanisk spärr av porfri aluminium, som i sig själv är tät ner på atomnivå. Spärrskiktet stoppar alla ämnen som kan orsaka problem med inomhusluften t.ex. gaser och alkoholer. Fukt och lukt kan också påverka inomhusmiljon negativt. DENS 3 Spärrskikt förhindrar att någon av dessa ämnen frigörs från eller passerar golv och väggar.

Kärnan i DENS 3 Spärrskikt, den porfria aluminiumfolien, är laminerad med två plastskikt på vardera sida. Plasterna är miljövänliga och framställs under kontrollerade former. Plastskikten skyddar kärnan och ger bra vidhäftning mot underlag och ytskikt. För att garantera kvaliteten testar vi varje batch för maximal vidhäftning.

DENS 3 Spärrskikt är lämpligt att använda på golv och väggar. Underlaget kan vara betong, spackel, puts, lättbetong eller andra byggnadsmaterial. Konstruktionen kan vara torr eller fuktig - spärrskiktet fungerar lika bra i båda fallen.

Eftersom DENS 3 Spärrskikt är en helt diffusionstät fuktspärr, fungerar det att installera fuktkänsliga material som ytskikt. Ett sådant exempel är när man vill lägga parkettgolv på betong.

Vi vill att det ska vara enkelt och säkert att jobba med DENS 3-systemet. Rullarnas vikt är anpassad efter nuvarande och framtida arbetsmiljökrav. Limmerna, som ingår i systemet, är miljöklassade och har ingen egenemisson.

 • Lätthanterlig

  Rullarna väger mindre än 19 kg

 • Låg bygghöjd

  6 mm för golv, 3 mm för väggar

 • Mycket bra vidhäftning
 • Tål alkalitet

  och annan kemisk påverkan

 • Spricköverbyggande

  och ytförstärkande

 • Obegränsad livslängd

  så länge spärrskitet inte utsätts för yttre påverkan